Gustav IV Adolf - 1 Riksdaler 1807.
Kvalité, 1+ (svagpräglad, vilket detta årtal oftast är.)

1807 är ett betydligt sällsyntare årtal än 1801, 1805 och 1806.
Varför Myntboken/Tonkin värderar 1801 högre än 1807 är en gåta.