Gustav IV Adolf - 1 Riksdaler 1806.
Kvalité, God 1+/01. Frånsidan är mycket nära 01.


Ex. Hirsch Mynthandel 1968
Ex. J. Andersson 1991
Ex. Julius Hagander, Künker Auktion 208, nr. 7668.
Ex. Ottar Ertzeid, Misab 24, nr. 1027 (September 2017).