Karl XIII - 1 Riksdaler 1815.
Kvalité, 1+.
Svagpräglad frånsida.

Ex. MISAB Auktion 13, nr. 1299. Mars 2015.
Misab klassade detta mynt till 1/1+, vilket jag inte kan hålla med om. Frånsidan är svagpräglad (se nästa bild), men tittar man på omskriften och kungens hår så håller dessa klart 1+.