Plantsrisporna har gjort att årtalet ”försvunnit”. Hur vet man då att det är 1797 och inte 1796? Svaret finns i ”FOLKET”. Stampklumparna på E och T förekommer bara på 1797 års stamp.