Två rispor under ordet "LAG".
Mer info om myntet på föregående bild.