Gustav IV Adolf - 1 Riksdaler 1794.
Kvalité, 1+/01 plantsrispor.

Ex. MISAB Auktion 17 nr. 546, Mars 2016.
Ex. MISAB Auktion 3 nr. 1498, Sept.2010.

Intressant att notera är att vid auktion 3 klassades myntet till kvalité 01.