Gustav IV Adolf - 1/6 Riksdaler 1799.
Kvalité, 1+
Plantsrispor, + rispor.
Ex. MISAB 4, nr. 1332. Mars 2011.