Gustav IV Adolf - 1/6 Riksdaler 1807
Kvalité, God 01)(01/0
Graderad till MS64 av NGC.