1805/04.
Samtliga 05/04 har en stampklump ovanför ”RD”.