Morgan Dollar 1882.
Myntort, Philadelphia.
Graderad till MS64 av PCGS.