Gustav V - 2 Krona 1950.
Kvalité 01á0 med spegelglans.
Ett PraktExemplar.