Karl XIV Johan - 1/2 Skilling 1820.
Kvalité, 01 på frånsidan med plantsfel.
01/0 på åtsidan.