Karl XI - 2 Mark 1684.
Kvalité, 1+.
Ett förhållandevis sällsynt årtal.
Antal försäljningar Misab 1-16.
1680 - 7 st
1681 - 6 st
1682 - 8 st
1683 - 7 st
1684 - 3 st
1685 - 5 st