Vilka årtal är vanliga respektive sällsynta?

Antal försäljningar av Riksdaler 1792-1818

(Gustav IV Adolf och Karl XIII)


Ahlström Auktion 1-71
1972-2005


1792          27 st
1793          47 st
1794          62 st
1794ft         4 st
1795          59 st
1796          73 st
1797          42 st
1801          58 st
1805          67 st
1806          62 st
1807          21 st


1812          39 st
1814          12 st
1814 Norr.   6 st
1815          47 st
1816          35 st
1817          18 st
1818            8 st

  

MISAB Auktion 1-38
2009-2022

 

1792         16 st
1793         26 st
1794         36 st
1794ft.       7 st
1795.        23 st
1796         39 st
1797         20 st
1801         25 st
1805         20 st
1806         24 st
1807         15 st


1812          20 st
1814            7 st
1814 Norr.   6 st
1815          26 st
1816          16 st
1817          24 st
1818            3 st

 

Kommentar; 

Undersökningen avser antalet försäljningar, ej antal exemplar. 

Således finns alltså möjligheten att samma mynt förekommer mer än En gång.

Jag har ej tagit hänsyn till ompunsade årtal, tex. 1814/12 och 1816/15, då dessa kan förekomma utan att det angivits i beskrivningen.

När det gäller försäljningarna av "den vanliga" 1794 är det sannolikt så att några exemplar egentligen tillhör den sällsynta varianten "FT". Eftersom bild saknas på många (hos Ahlström) kan man inte veta säkert. Vid Två tillfälle ovan har jag själv kunnat konstatera att "FT" förekommit utan att det nämnts i beskrivningen.

Med andra ord har Ahlström själva endast upptäckt 2 st "FT".

Eftersom samtliga mynt är avbildade i Misabs kataloger, till skillnad från Ahlström, så är antalet försäljningar ovan av 1794 resp. 1794ft korrekt angivna.

 

Antal försäljningar av Riksdaler 1818-1829

(Karl XIV Johan)


Ahlström Auktion 1-71
1972-2005


1818                            25 st
1819 OL                       9 st
1819 LB                     15 st
1820 Stor Bild           4 st
1820 Liten Bild         3 st
1820 Karl XIII Bild    4 st
1821                           38 st
1821 Jub.               123 st
1822                           29 st
1823 Stor Bild        13 st
1823 Liten Bild       17 st
1824                           54 st
1825                           34 st
1826                             5 st
1827                           31 st

1827 Troy. 7 ser.     25 st
1827 Troy. 9 ser.       5 st
1829                              4 st

 

MISAB Auktion 1-29
2009-2018

 

1818                             4 st
1819 OL                      4 st
1819 LB                       7 st
1820 Stor Bild          6 st
1820 Liten Bild        0 st
1820 Karl XIII Bild   3 st
1821                          12 st
1821 Jub.                46 st
1822                            9 st
1823 Stor Bild          5 st
1823 Liten Bild        7 st
1824                          18 st
1825                          14 st
1826                          10 st
1827                            5 st

1827 Troy. 7 ser.     11 st
1827 Troy. 9 ser.      2 st
1829                             6 st

 

Kommentar;

Undersökningen avser antalet försäljningar, ej antal exemplar.
Således finns alltså möjligheten att samma mynt förekommer mer än En gång.

Det förekommer fler varianter på några årtal, men jag har valt att följa Myntbokens standard.

Man kan konstatera att 1821 Jubileum är den i särklass vanligaste Riksdalern under denna period. Jubileumsmynt (och kastmynt) är ofta vanliga trots en relativt låg upplaga. De brukar också vara i relativt gott skick jämfört med övriga typer. Man kan på goda grunder förmoda att mynten "lagts undan" för eftervärlden just tack vare sin "jubileum-status".

När det gäller 1827 Troyska Ass. med 7 serafer så förekommer dessa relativt frekvent på marknaden. De säljs till betydligt högre priser än "de vanliga" årtalen. Förklaringen till det är givetvis att efterfrågan är stor för denna typ.

1820 är ett sällsynt årtal. Dyrast och mest sällsynt är givetvis varianten med Karl XIII's porträtt. Men även "den vanliga" 1820 är sällsynt.
Min gissning är att varianten med "Liten Bild" är något sällsyntare än "Stor Bild".
Endast Tre sålda på Ahlström, och än så länge inte en enda försäljning på Misab.
(Med reservation för att jag eventuellt skulle missat någon.)

 

Antal försäljningar av 1/3 Riksdaler 1798-1814 (Gustav IV Adolf & Karl XIII).

(Jubileumsmynten är ej räknade då dessa (med ett par undantag) är mycket vanliga och förekommer så gott som på varje myntauktion.)

 

Ahlström Auktion 1-71

1798        21 st

1799         8 st

1800        40 st

 

1813        37 st

1814        12 st

 

MISAB Auktion 1-38

1798        16 st

1799        10 st

1800        28 st

 

1813        27 st

1814        10 st

 

Kommentar;

Man ser ganska snabbt att av Gustav IV Adolfs Tre årtal är 1799 i särklass det mest sällsynta.

För typsamlaren spelar det inte så stor roll, då man istället väljer årtalet 1800. Istället blir efterfrågan större på 1798 som har ett annat porträtt. 

Av Karl XIII två årtal är det oftast 1813 man stöter på. Tittar man på siffrorna ovan kan man säga att 1813 och 1800 är ungefär lika vanliga/sällsynta. 

 

 

 

 

Dela den här sidan